ESOL for Integration


ESOL for Integration
Under the Big Lottery Project the PBIC offers a pre Entry level ESOL course: ESOL for Integration.
The course aims to:
• Develop basic ESOL skills
• Teach essential facts about living and working in the UK
• Encourage further learning
The course programme is delivered over 36 hours and depending on learner needs, addresses several subjects which include:
1. General Knowledge of Great Britain
2. Local Community
3. Education
4. Police and traffic regulations
5. NHS
6. Housing
7. Employment
8. Home Office
9. Inland Revenue
10. Self employment
Where possible, representatives of various organisations are invited to sessions to allow our learners to ask questions and discuss differences between Polish and British systems.
Our bilingual tutors support them in these discussions, interpreting where necessary. Their knowledge of Polish culture will allow them to encourage students to compare the Polish and the British realities and to bring out the significance of both.
During the first session, after completing the initial assessment form, the learners complete a suggestion form in which they can express the topics that they feel are more relevant and useful to them.
The tutor will then incorporates their needs into the programme. This is what makes the course unique and fully responsive to the learners’ needs. Most of the course activities are based on real life situations using authentic materials and it also incorporates the use of Oxford University Press publications – New English File and Skills for Life ESOL workbooks.
For detailed information, please call: 01234 328100 or email: maciej.f@pbic.co.uk
   
ESOL for Integration
PBIC oferuje (pod projektem Big Lottery) kurs języka angielskiego – ESOL for Integration
Celem kursu jest:
• wypracowanie podstawowych umiejętnosci ESOLa
• zapoznanie z podstawowymi faktami dotyczących życia i pracy w Wielkiej Brytanii
• zmobilizowanie do dalszej nauki i rozwoju

Program kursu obejmuje 36 godzin lekcyjnych. Zajęcia są dostosowane do potrzeb uczniów i obejmują takie zagadnienia, jak:
1. Generalna wiedza o Wielkiej Brytanii
2. Lokalna społecznosć
3. Edukacja
4. Policja i zasady ruchu drogowego
5. Służba zdrowia
6. Zakwaterowanie
7. Praca
8. Home Office
9. Urząd Skarbowy
10. Samozatrudnienie
W miarę możliwosci – na zajęcia zapraszani są przedstawiciele lokalnych organizacji. Uczniowie mają okazję zadawać im pytania i dyskutować z nimi o różnicach pomiędzy polską a angielską rzeczywistoscią. Nasi nauczyciele służą pomocą translatorską.
Podczas pierwszej sesji uczniowie wypełniają formularz oceny wstępnej (the initial assessment form) oraz specjalny document (suggestion form), w którym mogą zasugerować, jakie zagadnienia (dotyczące życia w Wielkiej Brytanii) interesują ich najbardziej. Dzięki temu nauczyciel może dostosować program zajęć do potrzeb uczniów.
Nasi nauczyciele korzystają z lokalnych pomocy naukowych, publikacji prasowych Oxford University oraz podręczników do nauki języka angielskiego New English File and Skills for Life ESOL.
Po szczegółowe informacje prosimy dzwonić pod numer: 01234 328100 albo wysłać email z zapytaniem na adres: maciej.f@pbic.co.uk